באנר לספר לתפארת מדינת ישראל מאת נועה זית

בר רפאלי זיכרונות שלא עושים טוב לאף אחד מאת: שלמה שקולניקוב